Acte Necesare

Documente produse:

-         certificate stare civilă

-         adeverinţe

-         hotărâri de consiliu

-         dispoziţii ale primarului

-         certificate fiscale

-         autorizaţii de urbanism

-         fişe de punere în posesie