Proiecte Investitionale

  • Strategia de dezvoltare 2014 - 2020 comuna Spantov: click aici
  • Aviz de oportunitate nr. 18 din 29.07.2014 urmare cererii facuta in baza Certificatului de Urbanism nr. 130 din 15.07.2014: click aici
  • Anunt nr. 2812 / 15.05.2014 privind intentia de elaborare plan urbanistic zonal (P.U.Z.) construire statie de epurare a apelor uzate menajere in comuna Spantov, judetul Calarasi: click aici

  • Fonduri:

-         buget propriu

-         sume primite de la Consiliul Judeţean

  • Programe europene accesate:

-         Program SAPARD – alimentare cu apă   2005