Anunturi

Anunt
nr. 37 / 06.01.2016  

           Primaria comunei Spantov, judetul Calarasi anunta: Intentie de elaborare plan urbanistic general: click aici

COMUNICAT

PRIVIND SELECŢIA DE PARTENERI din data 04.02.2014

   Ca urmare a anunţului nostru din data de 23 ianuarie 2014 cu privire la selecţia de parteneri privind o propunere de proiect pe care intenţionăm să o depunem la apelul LOCAL  gestionat de Fondul Român de Dezvoltare Socială am selectat ca parteneri pentru proiect trei organizaţii neguvernamentale care şi-au exprimat intenţia de a deveni parteneri :

- Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile

- Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities

- Asociaţia “Împreună pentru viitor”

ANUNT PENTRU SELECTIA DE PARTENERI

Anunţ privind selectarea de parteneri entităţi private în vederea aplicării în cadrul apelului de proiecte LOCAL gestionat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) si finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014)

În conformitate cu prevederile art. 15 din OUG 23/2013, privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009 – 2014, Unitatea Administrativ Teritorială Spantov, reprezentata de Primaria Spantov, anunţă deschiderea selecţiei de parteneri, entităţi private în vederea aplicării unui proiect în cadrul Apelului de proiecte LOCAL RO 10 Copii si tineri in situatii de risc si Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale.

Sunt aşteptate propuneri de parteneriate care să vizeze imbunatatirea situatiei copiilor si tinerilor aflati in situatii de risc (cu atentie speciala acordata celor de etnie roma) prin implicarea mai activa a parintilor, turorilor, a furnizorilor de servicii, a comunitatii in general, precum si pilotarea unor masuri inovative in domeniul incluziunii sociale. Proiectele se vor adresa comunei Spantov.

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului si documentele anexa, disponibile pe site-ul http://www.frds.ro/index.php?id=23#LOCAL

Profilul partenerilor sau a consorţiului de parteneri

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor sau consorţii de organizaţii care respectă următoarele condiţii minime:

Condiţii generale de eligibilitate:

  • ONG-uri (conform OG 26/2000 cu modificările si completările ulterioare);

  • Entitati publice locale – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Directia de Sanatate Publica, inspectorate scolare

  • Entitati din Statele donatoare (Islanda, Liechenstein, Norvegia).

Condiţii specifice – aceste condiţii trebuie îndeplinite de către partenerul care acţioneaza în nume propriu sau de minim unul dintre partenerii care înaintează o propunere care presupune colaborarea mai multor parteneri într-un consorţiu:

  • Experienta in implementarea de proiecte cu grupuri tinta similare celor propuse de ghidul aplicantului sau experienta in proiecte implementate la nivelul comunitatii Spantov

  • Cel putin 2 proiecte derulate in perioada 1 ianuarie 2009 / 31 decembrie 2013 in calitate de Aplicant sau Partener, adresate copiilor /tinerilor , inclusiv celor de etnie roma.

Propunerile de parteneriat, cuprind ideea de proiect si activităţile propuse, împreună cu o copie scanată după statutul organizaţiei sau a membrilor consorţiului şi informaţiile referitoare la proiectele anterioare si sunt aşteptate pe adresa de e-mail: primariaspantov@gmail.com până la data de 31 Ianuarie 2014.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor.

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în comunicarea propunerii.

Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe site-ul Primariei Spantov în data de 4 Februarie 2014.