Proiecte / Hotarari

Anul 2017
 • privind HCL 39 din 27.07.2017 privind aprobarea criteriilor si a grilei de salarizare pentru stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Spantov si aparatul permanent al Consiliului Local al comunei Stantov Nr: 39 (Adaugat la data 27.07.2017) Vizualizare
  • Proiect de HCL privind stabilirea taxelor pentru salubrizare Nr: f.n. (Adaugat la data 24.02.2017) Vizualizare
   Anul 2015
   • privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 Nr: f.n. (Adaugat la data 17.11.2015) Vizualizare Vizualizare
    • privind stabilirea taxelor pentru viza semestriala a atestatelor de producator Nr: f.n. (Adaugat la data 17.11.2015) Vizualizare
     • privind stabilirea taxei de inregistrare a contractelor de arenda Nr: f.n. (Adaugat la data 17.11.2015) Vizualizare