Formulare

  • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local: click aici
  • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local: click aici
  • Declaratie fiscală: pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone: click aici
  • Declaratie fiscală: Pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice (pf) persoanelor juridice (pj): click aici
  • Declaratie fiscală: pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidentiale / nerezidentiale/ cu destinatie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice: click aici
  • Declaratie fiscală: pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidentiale nerezidentiale cu destinatie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice: click aici
  • Declaratie fiscală: pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice: click aici
  • Declaratie fiscală: pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice: click aici
  • Declaratie pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport: click aici