Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

0
un titlu de test
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021
09.04.2021

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

PRIMARUL COMUNEI SPANȚOV
---

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Spanțov
---

Voturi

10
5
2

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei