Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Consiliului Local