Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna