Informare privind protectia datelor cu caracter personal

sigla ro 
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA SPANȚOV
 
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. {registru_dispozitii_primar___nr_crt} din {registru_dispozitii_primar___data_emiterii}

{registru_dispozitii_primar___Titlu_disp}

 

{registru_dispozitii_primar___continut_dispozitie}

 

Comuna Spanțov, {registru_dispozitii_primar___data_emiterii}
Nr. {registru_dispozitii_primar___nr_crt}

 
sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI SPANȚOV   

 

Linie

 

PROIECT DE DISPOZIȚIE

{registru_proiect_de_dispozitie___titlul_proiectului_de_dispozi_ie_cu_caracter_normativ}

 

{registru_proiect_de_dispozitie___continut_proiect_de_dispozitie}

 

Nr. {registru_proiect_de_dispozitie___nr_proiect_de_dispozitie} din {registru_proiect_de_dispozitie___DataInregistrareProiect} 
Propus spre emitere la Comuna Spanțov

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SPANȚOV   

 

Linie

 

Hotărâre nr. {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___nr_hotarare} din {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___data_adoptarii_hotararii}

{registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___titlul_hotararii}

 

{registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___continut_hotarare}

Hotararea s-a adoptat cu un numar de {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___pentru} - voturi ,, pentru’’ , {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___impotriva} -  voturi ,, impotriva ’’, {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___abtineri}- voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___consilieri_prezenti} consilieri din cei 15 in functie.

PRIMARUL COMUNEI SPANȚOV
---

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Spanțov
----

 

Comuna Spanțov {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___data_adoptarii_hotararii}
Nr. {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___nr_hotarare}

 

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI SPANȚOV   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

{registrul_proiectelor_de_hotarari___titlul}

 

{registrul_proiectelor_de_hotarari___continut_proiect_hotarare}

 

 

INIȚIATOR
{registrul_proiectelor_de_hotarari___functie_initiator}
{registrul_proiectelor_de_hotarari___initiatorul}

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Șoldanu
---

 

 

Comuna Spanțov {registrul_proiectelor_de_hotarari___data_initiere_proiect}
Nr. {registrul_proiectelor_de_hotarari___nr}